All authorized points of sale on the Internet must provide the information specified in this document in a direct and permanently accessible manner, in accordance with the laws of the Republic of Croatia and the rules of card companies.

DOSTAVA

1. O prodajnom mjestu

Tvrtka

Le Pharm društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Nadležni sud

Trgovački sud u Pazinu

Sjedište/adresa

Červar-Porat (Grad Poreč – Parenzo)
Gradina 5 HRVATSKA

Adresa elektroničke pošte

informacije ili reklamacije:

  • e mail: info@lepharm.eu
  • mob: +385 99 7000 802
2. O proizvodima i/ili uslugama

Točan naziv i glavna svojstva ponuđenih proizvoda i/ili usluga nalaze se na stranici https://lepharm.eu/ razvrstani po kategorijama. Za svaku kategoriju postoji opis ponuđenih proizvoda unutar kategorije. Uz svaki proizvod jasno je i nedvosmisleno iskazana maloprodajna cijena i cijena sa popustom ukoliko je isti aktualan, kao i iznos popusta, sve navedeno u hrvatskim kunama, oznaka pored brojčane ” kn ” .

Jasno je iskazano kod svakog proizvoda pojedinačno da je porez uključen i da se cijena dostave izračunava prije plaćanja, iskazan je i iznos kupnje kada je dostava besplatna , a o cijenama i uvjetima dostave kupac je informiran na linku dostava gdje su jasno objavljena PRAVILA DOSTAVE (porez uključen Cijena dostave izračunava se prije plaćanja. BESPLATNA DOSTAVA ZA IZNOSE PREKO 400 kn Dostava)

Konačni trošak dostave/poštarine obračunava se na blagajni (checkouts) nakon što kupac ispuni točne podatke o destinaciji na koju se naručeno šalje.

3. Uvjeti prodaje (uključujući plaćanje, dostavu, reklamacije)

Uvjeti prodaje, ugovorne odredbe, načini i uvjeti plaćanja, rokovi isporuke, opći uvjeti poslovanja, reklamacije kao ipravo na raskid ugovora osigurani su na jasan i nedvosmislen način na slijedećim linkovima:

Prije samog završetka kupnje, kupac/potrošač će na ekranu svog uređaja(mobitela, tableta, računala, laptopa, smart tv a) imati jasno vidljive sve podatke u pogledu narudžbe vrste i količine proizvoda, cijene i cijene poštarine, te podatke o destinaciji za slanje i plaćanje, a koje će po potrebi moći korigirati i ispraviti u slučaju pogrešnog unosa, a prije završetka kupovine.

4. Način zaštite povjerljivih podataka

Sigurnost

LE PHARM D.O.O. koristi odgovarajuće tehnologije i organizacije u svrhu zaštite i pohrane osobnih podataka i podataka o plaćanju.

Stranice tvrtke Le Pharm nalaze se na zaštićenim serverima tvrtke Shopify, vodeće u domeni e trgovine.

Sigurnim autorizacijama i transakcijama kreditnim karticama upravlja CorvusPay.

Autorizacije kreditnih kartica izvode se u stvarnom vremenu s trenutnom verifikacijom podataka od strane banaka. Informacije o kartici nisu pohranjene na serveru LE PHARM D.O.O.

Zaštita osobnih podataka

Sve aktivnosti LE PHARM D.O.O. na internetu sukladne su Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (GDPR).

Iznimno otkrivanje osobnih informacija

Informacije prikupljene i obrađene od strane LE PHARM D.O.O. mogu biti otkrivene samo u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ili u dobroj namjeri da je takva radnja potrebna za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima.

Internet trgovina prikuplja sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail adresa, kontakt telefon, adresa i adresa za dostavu, sat i datum registracije i arhivu komunikacije sa i ostale podatke, koje korisnik unosi u Internet trgovinu. Trgovina ne odgovara za točnost podataka, koje je korisnik unio.

Korisnik se prilikom korištenja Internet trgovine Baby Center slaže sa važećim Općim uvjetima poslovanja Internet trgovine.

Prava korisnika

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti informacije o podacima kojima upravitelj osobnim podacima upravlja i obrađuje, kao i ograničiti obradu, brisanje, ispravljanje ili prijenos podataka, prigovoriti na obradu ili podnijeti žalbu Povjereniku za informacije.

Razdoblje odobrenja i čuvanja

Upotrebom Internet trgovine korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i pristao na uvjete povjerljivosti podataka i načine korištenja podataka u Internet trgovini.

Internet trgovina čuva podatke do opoziva, odjave ili zahtjeva za brisanje u skladu sa hrvatskim i europskim zakonodavstvom, ili do ispunjenja svrhe, radi koje su se podaci sakupljali i obrađivali.

Upravitelj osobnih podataka je: Le Pharm.d.o.o. Hrvatska.

5. Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

Le Pharm d.o.o obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Le Pharm d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.’)

Zaštita osobnih podataka

Sve aktivnosti LE PHARM D.O.O. na internetu sukladne su Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (GDPR).

Iznimno otkrivanje osobnih informacija

Informacije prikupljene i obrađene od strane LE PHARM D.O.O. mogu biti otkrivene samo u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ili u dobroj namjeri da je takva radnja potrebna za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima.

6. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.
CorvusPay system ensures complete privacy of your credit card data and personal data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.
The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.
All information collected by Corvus Pay is considered a secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully
secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.
Thank you for using CorvusPay!

7. Izjava o konverziji (za stranice s inozemnim kupcima)

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena Vaša kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate Vašom karticom isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank.

When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.